رضا کلانتری نژاد
موسس و مدیرعامل


مشاهده بیشتر


میلاد محمودی
مدیر نوآوری و شتابدهی


مشاهده بیشتر


لیلا بختیاری
مدیر تحقیق و توسعه فناوری


مشاهده بیشتر


علی اکبر پاشا زانوسی
مدیر عملیات


مشاهده بیشتر


مهدی دهداری
مدیر مالی و سرمایه گذاری


مشاهده بیشتر


حامد حامدیان
مدیر توسعه اکوسیستم کارآفرینی


مشاهده بیشتر


سحر حیدری زاده
کارشناس تضمین کیفیت و کنترل پروژه


مشاهده بیشتر


مرضیه احمدی خامسی
کارشناس تحقیق و توسعه در امور مالکیت فکری


مشاهده بیشتر


مجید عظیمی
کارشناس سرمایه گذاری، مربی توسعه کسب و کار


مشاهده بیشتر


عباس پناهی
مدیر برنامه شتابدهی MEMS/NEMS


مشاهده بیشتر


حانیه سالاری
کارشناس رادیولوژی


مشاهده بیشتر


زهرا نیک نام
مدیر برنامه


مشاهده بیشتر


محمد دیناروند
مدیر برنامه شتابدهی اینترنت اشیاء


مشاهده بیشتر


مهلا محمودی
مدیر برنامه


مشاهده بیشتر


بهداد مرسلپور
مدیر روابط عمومی


مشاهده بیشتر


نسرین سادات شجاعی
کارشناس هویت سازی و برندینگ


مشاهده بیشتر


الهه غفوری
مدیر اداری و پشتیبانی


مشاهده بیشتر


احمد نیک پی
مدیرشبکه


مشاهده بیشتر


لیلا یکتا
دستیار مدیر عامل


مشاهده بیشتر


سبا یوسفی
کارشناس نوآوری باز


مشاهده بیشتر


پروین شاهویردی
مسئول حسابداری


مشاهده بیشتر


مهران عربی
مشاور مالی


مشاهده بیشتر


نازنین پورنوری
کارشناس تضمین کیفیت


مشاهده بیشتر


محمد فانی مایانی
حسابدار


مشاهده بیشتر


احسان عظیمی
کارپرداز


مشاهده بیشتر


ناصر چمنی
پشتیبانی


مشاهده بیشتر


امیر محبی
پشتیبانی


مشاهده بیشتر


کاظم سبحانی
پشتیبانی


مشاهده بیشتر