آکادمی شزان
مسیری نو برای رشد کارآفرینان جوانآکادمی شزان متولی برنامه‌ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی و همچنین رویدادهای این شتاب‌دهنده است که وظیفه ارتقا مهارت های نیروی انسانی را از طریق آموزش و همچنین غنی سازی زیست بوم فناورانه شرکت و تامین ورودی های آفرینشگاه، پیش شتابدهی و شتابدهی را از طریق برگزاری رویدادهای کارآفرینی به عهده دارد


-->

کارگاه عملی و تئوری بیوسنسورهای میکروفلوییدیکی

دکتر هادی میرزاجانی

۲۸ و ۲۹ خردادماه ۹۸
ثبت نام

کارگاه ثبت و آنالیز EEG و ERP

دکتر سحر جواهر حقیقی

۴ و ۵ اردیبهشت ۹۸
ثبت نام

کارگاه شبیه سازی در حسگرهای زیستی

دکتر شیدا باقرزاده و دکتر امیر خدادادیان

۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۹۸
ثبت نام

روش های عاملدارسازی سطوح و نانو ذرات در زیست حسگرها

دکتر مهدی خوشفطرت و دکتر سمانه میرسیان

۲۰ و ۲۱ خردادماه ۹۸
ثبت نام
/