همه رویدادها

آشنایی با اصول شرکت داری و قانون تجارت
دکتر مسعود امیر آتشانی

۱۵اسفند۹۶

ثبت نام کنید
دوره آموزشی قوانین کار، حقوق و دستمزد
دکتر مسعود امیر آتشانی

۸اسفند۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی نحوه ارائه به سرمایه گذار (PITCH)
مهندس حامد حامدیان

۶اسفند۹۶

پایان یافت
نظام آراستگی
مهندس سحر حیدری زاده

۳۰بهمن۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی تفکر طراحی (Design Thinking)
مهندس صالح امینی

۱۶بهمن۹۶

پایان یافت
دوره آموزشی آشنایی با اصول ثبت شرکت
مهندس سرور یوسفی

۱۷بهمن۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی TRIZ (تکنیک های خلاقانه حل مساله)
مهندس محمود کریمی

۲بهمن۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی برندینگ و هویت سازی
نسرین شجاعی

۲۴دی۹۶

پایان یافت
تولید محتوا برای کسب و کار
مهندس بهداد مرسلپور

۳بهمن۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی اصول و فنون
دکتر سیاوش خالدان

۱۶بهمن۹۶

پایان یافت
کارگاه طرح تجاری کسب و کار (Business Plan)
مهندس مهدی دهداری

۹دی۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی اصول تصمیم گیری و انتخاب هوشمندانه
دکتر سیاوش ملکی فر

۱۸دی۹۶

پایان یافت
دوره آموزشی مدیریت موثر جلسات
دکتر لیلا بختیاری

۱۰دی۹۶

پایان یافت
کارگاه علمی- کاربردی قراردادنویسی
نیلوفر طاهری

۸آذر ۹۶

پایان یافت
توسعه محصول با نگرش مهندسی سیستمی
مهندس میلاد محمودی

۲۶آذر ۹۶

پایان یافت
دوره آموزشی تحقیقات بازار
زکیه ایزدی

۲۷آذر ۹۶

پایان یافت
دوره آموزشی حسابداری، بودجه نویسی و تهیه صورت های مالی
دکتر مسعود امیر آتشانی

۲۳دی۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی اهداف و نتایج کلیدی (OKRs)
رها بصام

۲۲آبان۹۶

پایان یافت
طرح مالی (Financial Plan)
مهندس مجید عطیمی

۱آذر ۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و سازمانی
مهندس فرداد اسلامی

۱۲آذر ۹۶

پایان یافت
آشنایی با اصول گزارش نویسی و مستندسازی
مرضیه احمدی خامسی

۱۵آبان۹۶

پایان یافت
کارگاه آموزشی مدل کسب و کار (Business Model)
مهندس مجید عظیمی

۱۷آبان۹۶

پایان یافت
کارگاه اقتصادسنجی کسب و کارهای نوپا پیش نیاز Business Plan
مهندس مهدی دهداری

۲۱آبان۹۶

پایان یافت
دوره آموزشی ارزش پیشنهادی (Value Proposition)
مهندس مجید عطیمی

۲۲آذر ۹۶

پایان یافت
آشنایی با مفاهیم مدیریت ریسک
مهندس سحر حیدری زاده

۷آبان۹۶

پایان یافت
آشنایی با اصول مدیریت پروژه
مهندس حسین طیران

۲۳آبان۹۶

پایان یافت
مالکیت فکری
مرضیه احمدی خامسی

۱۴آبان۹۴

پایان یافت
اصول مدیریت طراحی
میلاد محمودی

۸آبان۹۶

پایان یافت
مفاهیم مدیریت کیفیت
سحر حیدری زاده

۶آبان ۹۶

پایان یافت