الهه غفوری

Elahe Ghafouri

مدیر اداری و پشتیبانی

office manager

فردی فعال و پرانرژی ام. برای من پیشرفت کردن حرف اول را می زند و برای موفقیت با تمام وجود تلاش می کنم. عاشق یادگرفتن هستم و یادگیری مسائل جدیدی مرا به وجد می آورد. دارای کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران هستنم

I am so active and energetic. Progress is the first rule for me and I will try for progress. Loving to learn and I will have excited when I learn new stuff. Graduated Bachelor of Finance and MBA from Tehran University

  e.ghafori@shezan.ir

  داخلی ۹۰۰

  ۰۹۳۸۵۹۷۳۷۵۷