حانیه سالاری

Hanieh Salari

کارشناس رادیولوژی

Radiology Technologist

عاشق پیشرفت و پیاده روی

I love progress and walking

  h.m.salari73@gmail.com

  ۰۹۱۶۹۵۵۸۸۲۱