لیلا بختیاری

Leila Bakhtiari

مدیر تحقیق و توسعه فناوری

Head of Research & Technological Development (R&TD)

فارغ التحصیل دکترای مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت ایران و دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران هستم و علاقمند به حوزه نانوبیومتریال. از علایق شخصیم نقاشی، نوشتن و پیاده روی روزانه است. ورود به حوزه فناوری های همگرا، دنیای جدیدی را در زندگیم باز کرده است.

Graduated Ph.D. in Material Engineering from the Iran University of Science and Technology (IUST) and a DBA in Business Management from the University of Tehran and interested in the field of nanobiomaterals. My personal interests include painting, writing and walking every day. Entering the convergent technologies fieldو has opened up a new world in my life.

  lbakhtiari@shezan.ir

  داخلی ۶