مجید عظیمی

Majid Azimi

کارشناس سرمایه گذاری، مربی توسعه کسب و کار

Investment Expert, Business Development Mentor

من کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شریف دارم. از سال 92 در اکوسیستم استارتاپی ایران فعال بودم و از خرداد 95 در مجموعه شزان کار می کنم. علایق اصلی من مطالعه رفتار فعالان بازار به خصوص مشتریان و ارزشگذاری استارت آپ ها است.

I have Master's degree in Economics and I work as a participant in startup ecosystem of Iran since 2013 and I work here in SHEZAN since 2016. I am generally interested in studying the behavioral of market participants specially customers and startup Valuation.

  m.azimi@shezan.ir

  ۰۹۱۹۵۰۸۶۸۸۴