مرضیه احمدی خامسی

Marzie Ahmadi Khamesi

کارشناس تحقیق و توسعه در امور مالکیت فکری

R&D expert on IP

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه تهران هستم. از زمان شکل گیری شزان در کنار این مجموعه حضور داشتم. علاقه مند به رصد آینده، فلسفه علم، ترویج علم، یادگیری و انجام کارهای چالشی و جدید. هم اکنون مسئولیت امور مالکیت فکری در بخش تحقیق و توسعه شزان را به عهده دارم. و به تیمهای شتابدهی برای شناخت به این بخش و ثبت دارایی های فکریشون کمک میکنم.

.

  m.ahmadi@shezan.ir

  داخلی ۸۰۵