میلاد محمودی

Milad Mahmoudi

مدیر نوآوری و شتابدهی

Acceleration & Innovation Lead

بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی دکتری رشته مهندسی هوافضا(طراحی سیستمی) از دانشگاه علوم تحقیقات تهران هستم. بنده بعد از مقطع کارشناسی به حوزه طراحی سیستمی سامانه های فضایی خصوصا کپسول های زیستی علاقه مند شدم و بالغ بر ۶ سال بر روی پروژه های ملی فضایی کشور مشغول به فعالیت بودم سپس از مقطع کارشناسی ارشد به بعد علاقه مند به پیاده سازی نگاه مهندسی سیستم در حوزه کسب و کارهای نوپا و همچنین طراحی و توسعه محصولات نوآورانه جدید با رویکرد تجاری سازی شدم و دوره های متعددی را در این خصوص گذراندم که مهمترین آنها دوره مدیریت نوآوری با رویکرد کسب و کار از دانشگاه لیپزیک LEIPZIC آلمان بود و هم اکنون به عنوان مدیر نوآوری و شتابدهی در شتابدهنده شزان و همچنین استاد دانشگاه آزاد کرج مشغول به فعالیت هستم.

I have master of science degree in aerospace engineering from Sharif University and I received my doctorate from Science and Research university in Tehran in the field of Systems Design of Aerospace Engineering. I became interested in the field of system design of spatial systems, especially bio capsules, since I was a graduate student. I've been involved in national space projects for more than six years. After that, since I've been studying at a postgraduate level, I became interested in Implementation of system engineering approach in start-up businesses, as well as the design and development of new innovative products with the commercialization approach. Regarding that, I spent many courses on this, most notably the innovation management course with business approach at the University of Leipzig LEIPZIC, Germany. Now I am working as the director of innovation and acceleration in SHEZAN accelerator and as the professor in Karaj Islamic Azad University.

  m.mahmoudi@shezan.ir

  داخلی ۸۰۰

  ۰۹۱۲۳۶۴۲۸۱۱