رضا کلانتری نژاد

Reza Kalantarinezhad

موسس و مدیرعامل

Founder & CEO

دکتر رضا کلانتری‌نژاد، نوآفرین و کارآفرین حوزه ی فناوری‌های همگرا است. رساله ی او طراحی نانوحسگرهای زیستی با استفاده از روش‌های محاسباتی نوین ترابرد کوانتومی بوده است. او موسس شتابدهنده شزان است. در یک دهه گذشته او چندین اختراع در حوزه فناوری‌های همگرا به ثبت رسانده است که مجموعه‌ای از حسگرهای گازی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی از آن دست است. او دو بار به عنوان همکار طرح، برنده ی جایزه ی خوارزمی در بخش تحقیقات کاربردی شده است. او مجری کپسول زیستی کاوشگرهای پیشگام و پژوهش بوده است که نخستین میمون‌های فضانورد ایرانی را به سفری زیرمداری بردند. رضا کلانتری نژاد ۷ کتاب و بیش از ۲۰ مقاله پژوهشی به چاپ رسانده است. کتاب ”چهارمين موج توسعه علمي - فناورانه و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن در ايران“ از انتشارات مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری علمی کشور اثر مشترک او با دکتر علی پایا است که انعکاس دهنده ی چهار سال پژوهش در حوزه فناوری‌های همگرا است.

Reza Kalantarinejad is an entrepreneur in the field of converging technologies. He's an associate professor in Aerospace Research Inst. who has conducted his PhD dissertation designing a Nanobiosensor using modern quantum transport approaches. He is the founder of SHEZAN and HAMGARA corporations and co-founder of SAFE and ISMS startup companies. He has several patents and journal papers in the field of nanotechnology and biotech in particular. He is two-time winner of Kharazmi award and has written over 7 books and 20 papers. His latest book, "Socio-cultural Impacts of the fourth wave of scientific & technological development" in which he has published a 4-year investigation in the field of NBIC technologies, i.e. Nano, Bio, Information and Cognitive Technologies.

  rezakalantarinezhad@gmail.com

  ۰۹۱۲۷۶۳۳۲۰۴