زهرا نیک نام

Zahra Niknam

مدیر برنامه

Program Manager

.

.

  z.niknam@shezan.ir

  ۰۹۱۷۳۲۳۸۷۱۲