زبانه های اولیه

 

فرآیند شتابدهی

هدف از این بخش حمایت از کارآفرینان برای طراحی و توسعه محصولات و یا خدمات مرتبط با کسب و کار خود و همچنین ورود به بازار هدف و تجاری سازی است.

دوره شتاب دهی محصول
دوره شتاب دهی محصول اولین بخش در طراحی و توسعه محصولات فناورانه در راستای توسعه کسب و کار است. از اهداف این دوره می توان حمایت از تیم های کارآفرین در خصوص دستیابی به نمونه اولیه ( محصول با کارکرد کامل و عملکرد قابل قبول) اشاره نمود. 

عنوان

دوره شتابدهی محصول

هدف

حمایت تیم‌ها برای رسیدن به محصول با کارکرد کامل و عملکرد حداقلی (MVP)

ورودی

تیم چندوجهی با سطح بلوغ فناوری حداقل 5 (TRL:5)

حداکثر زمان

بسته به نوع محصول (6 الی 9) ماه که شامل سه فاز:

برنامه‌­ریزی تکوین (D1) - طراحی و توسعه محصول مفهومی(D2) -  طراحی و توسعه محصول اولیه(D3)

حداکثر ظرفیت

حداکثر 10 تیم چند وجهی با پتانسل رسیدن به محصول MVP برای هر چرخه

خدمات قابل ارائه

خدمات آموزش و مربیگری: مفاهیم کسب‌وکار، مفاهیم توسعه محصول با نگرش مهندسی سیستم،  مفاهیم حقوقی و مالی، مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت (تضمین کیفیت)، مفاهیم برندینگ و هویت‌سازی و بازاریابی، مهارت­‌های فردی و عمومی  

خدمات: سرمایه‌­گذاری، شبکه‌سازی، آزمایشگاهی، پشتیبانی، رفاهی

سرمایه

ارزش سهام

جدول سرمایه- ارزش- سهام

* نکته: 100 میلیون تومان (Pre-Seed Money)  و 250 میلیون تومان (Seed Money)

متغیر با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و ارزش کسب‌و‌کار  & مبنای اصلی ارزش‌گذاری روش DCF با نرخ تنزیل 200 درصد بابت بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری + میزان ریسک توسعه محصول کسب‌وکار وابسته به معیار TIRL

نحوه تامین مالی

- شزان

- عقد قراردادهای CSE

خروجی

تیم چند وجهی دارای محصول اولیه با رویکرد تبدیل ماهیت حقیقی به حقوقی

برای دستیابی به اهدف این دوره، سه فاز وجود دارد که عبارتند از:
1- فاز برنامه ریزی تکوین(D1)
2- فاز طراحی مفهومی(D2)
3- فاز طراحی و توسعه محصول اولیه(D3) 

ورودی های این دوره یک تیم چند وجهی است که دارای ایده همراه با فناوری بالغ می باشد که از طریق خروجی های منتخب دوره شکل دهی  شناسایی می شوند.
خروجی های  این دوره یک تیم چند وجهی با یک محصول "MVP" است.
دوره شتاب دهی محصول با توجه به نوع کسب و کار می تواند 6 الی 9 ماه به طول انجامد که مدت زمان فاز  D1   (1 الی 2 ماه)،  فاز D2 (2 الی 3 ماه) و فاز D3 (3الی 4 ماه) است که در صورت نیاز به زمان با تأیید کمیته آفرینشگاه قابلیت تمدید وجود دارد. 

خدماتی که در دوره شتاب دهی محصول به تیم ها ارایه می شود عبارتند از:
• خدمات آموزش و مربیگری برنامه کسب و کار، طراحی مدل کسب و کار، طراحی ارزش پیشنهادی، رصد بازار، شناسایی و ارزیابی رقبا، مفهوم زنجیره تأمین، اصول ارائه به سرمایه گذار، توسعه محصول با نگرش مهندسی سیستم، نحوه شناسایی، استخراج، رصد و صحه گذاری و اعتبارسنجی الزامات طراحی الزامات، مفهوم سازی محصول، مفهوم چرخه عمر محصول، مفهوم پیکره بندی و معماری محصول، مدیریت پروژه، مدیریت مالکیت فکری، آشنایی با قانون کار، قرارداها، حقوق و دستمزد، تأمین مالی و جذب سرمایه، مدیریت کیفیت، مدیریت فرآیندها، مدیریت ریسک، اخلاق حرفه ای-سازمانی، مهارت خلاقیت و نوآوری، تفکر سیستمی، اصول مذاکره، مهارت عمومی مدیریت، مهارت برقراری ارتباط مؤثر(زبان مؤثر، فن بیان)، مهارت مدیریت جلسات، تکنیک های حل مسأله، اصول رهبری
• خدمات آزمایشگاهی اعم از آزمایشگاه توسعه محصول، آزمایشگاه بیوتکنولوژی، ازمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه نانو/ میکرو الکترومکانیک و .... 
• خدمات پشتیبانی و رفاهی 
• خدمات شبکه سازی و بازاریابی
• تأمین هزینه خرید مواد اولیه و برون سپاری
• اهدای کمک هزینه برای هر تیم
• اهدای جوایز ثبت پتنت محصول


دوره شتاب دهی بازار
آخرین بخش از آفرینشگاه بخش شتاب دهی بازار می باشد که هدف آن دستیابی به محصول مشتری پسندی است که نظرات مشتریان را اخذ نموده است. 

عنوان

دوره شتاب دهی بازار

هدف

حمایت تیم‌های دارای ماهیت حقوقی (SBU) با هدف فروش دسته‌ای( Batch Type)

ورودی

تیم چند‌وجهی دارای محصول اولیه با رویکرد تبدیل ماهیت حقیقی به حقوقی

حداکثر زمان

بسته به نوع محصول (3  الی 6) ماه که شامل سه فاز:

طراحی و توسعه محصول نهایی(D4)- آزمون، ارزیابی و بهبود(D5)- تولید و روانه‌‌­سازی به بازار(M1)

حداکثر ظرفیت

حداکثر 10 شرکت زایشی دارای ماهیت حقوقی با پتانسیل فروش دسته‌ای محصول برای هر چرخه

خدمات قابل ارائه

خدمات آموزش و مربیگری: مفاهیم کسب‌وکار، مفاهیم توسعه محصول با نگرش مهندسی سیستم،  مفاهیم حقوقی و مالی، مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت (تضمین کیفیت)، مفاهیم برندینگ و هویت‌سازی و بازاریابی، مهارت‌­‌های فردی و عمومی  

خدمات: سرمایه‌­گذاری، شبکه سازی، آزمایشگاهی، پشتیبانی، رفاهی

سرمایه

ارزش سهام

جدول سرمایه- ارزش- سهام

* نکته: 100 میلیون تومان (Pre-Seed Money)  و 250 میلیون تومان (Seed Money)

متغیر با توجه به حجم سرمایه گذاری و ارزش کسب‌وکار  & مبنای اصلی ارزش گذاری روش DCF با نرخ تنزیل 200 درصد بابت بازده مورد انتظار سرمایه گذاری + میزان ریسک توسعه محصول کسب‌وکار وابسته به معیار TIRL

نحوه تامین مالی

- شزان

- عقد قراردادهای CSE

خروجی

تیم های دارای ماهیت حقوقی (SBU) با فروش دسته‌ای محصول

برای دستیابی به اهدف این دوره، سه فاز وجود دارد که عبارتند از:
1- فاز طراحی و توسعه محصول نهایی(D4)
2- فاز آزمون، ارزیابی و بهبود(D5)
3- فاز تولید و روانه سازی به بازار(M1)

ورودی های این دوره تیم چندوجهی است که دارای محصول با کارکرد کامل و عملکرد قابل قبول"MVP" می باشد که از طریق بخش شتاب دهی محصول و یا رویداد آوردگاه شناسایی می شود.
خروجی های این دوره شرکت زایشی با محصول مشتری پسند و قابلیت فروش دسته ای در بازار است.
دوره شتابدهی بازار با توجه به نوع کسب و کار می تواند 3 الی 6 ماه به طول انجامد که مدت زمان فاز D4 (1 ماه)،  فاز D5(1 الی 2 ماه) و فاز M1 (1 الی 2 ماه) است که در صورت نیاز به زمان با تأیید کمیته آفرینشگاه قابلیت تمدید زمان وجود دارد.

خدماتی که در دوره شتاب دهی محصول به تیم ها ارایه می شود عبارتند از:
• خدمات آموزش و مربیگری برنامه کسب و کار، طراحی مدل کسب و کار، طراحی ارزش پیشنهادی، رصد بازار، شناسایی و ارزیابی رقبا، مفهوم زنجیره تأمین، استراتژی ورود و نفوذ به بازار، بازاریابی و فروش، برندسازی و تبلیغات، اصول ارائه به سرمایه گذاران، توسعه محصول با نگرش مهندسی سیستم، نحوه شناسایی، استخراج، رصد و صحه گذاری و اعتبارسنجی الزامات طراحی الزامات، مفهوم سازی محصول، مفهوم چرخه عمر محصول، مفهوم پیکره بندی و معماری محصول، مدیریت پروژه، مدیریت مالکیت فکری، آشنایی با قانون کار، قرارداها، حقوق و دستمزد، تأمین مالی و جذب سرمایه، قانون تجارت و شرکت داری، اسناد و صورت های مالی، اصول حسابداری، اصول ثبت شرکت، اخذ مجوز دانش بنیان، خدمات پس از فروش، ارتباطات مشتری،  مدیریت کیفیت، ممیزی داخلی، تحلیل داده ها ،پایش فرآیندها و اقدامات اصلاحی، مدیریت فرآیندها، مدیریت ریسک، اخلاق حرفه ای و سازمانی، مهارت خلاقیت و نوآوری، تفکر سیستمی، اصول مذاکره، مهارت عمومی مدیریت، مهارت برقراری ارتباط مؤثر(زبان مؤثر، فن بیان)، مهارت مدیریت جلسات، تکنیک های حل مسأله، اصول رهبری
• خدمات آزمایشگاهی اعم از آزمایشگاه توسعه محصول، آزمایشگاه بیوتکنولوژی، ازمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه نانو/ میکرو الکترومکانیک و .... 
• خدمات پشتیبانی و رفاهی 
• خدمات شبکه سازی و بازاریابی
• تأمین هزینه خرید مواد اولیه و برون سپاری
• اهدای کمک هزینه برای هر تیم

برای ارسال طرح های کسب و کاری خود به شزان، خواهشمند است یک فایل پاورپوینت با 12 اسلاید مطابق با عناوینی که در شکل زیر آمده، آماده کرده و آن را به صورت PDF به آدرس ایمیل hello@shezan.ir ارسال نمایید.